Nowoczesne wyposażenie gabinetu

Ultrasonografia 4D oraz 3D

dostępna w gabinecie ginekologicznym umożliwia zobrazowanie
przestrzenne obrazu płodu w czasie rzeczywistym

LEKARZ GINEKOLOG - LEKARZEM KOBIETY

Ginekolog-Położnik Cezary Wołyński

Kardiotokografia

Kardiotokografia (KTG) - badanie wykonywane po 28 tygodniu ciąży polega na jednoczesnym zapisie czynności skurczowej macicy oraz akcji serca płodu. Prawidłowa akcja serca płodu waha się od 120 - 160 uderzeń (u./min)

Podstawowe pojęcia używane w KTG:

 • podstawowa częstość akcji serca płodu (linia podstawowa, "zerowa")
 • oscylacja - wychylenia, sinusoida zapisu akcji serca
 • amplituda oscylacji - szerokość zapisu wstęgi akcji serca
 • częstość oscylacji (liczba przekroczeń linii zerowej)
 • akceleracje - krótkotrwałe przyśpieszenia akcji serca
 • deceleracje - krótkotrwałe zwolnienia akcji serca
 • tachykardia - długotrwałe przyśpieszenia akcji serca powyżej 160 u./min
 • bradykardia - długotrwałe zwolnienia akcji serca poniżej 120 u./min
 • deceleracje wczesne - zwolnienia akcji serca na szczycie skurczu macicy
 • deceleracje późne - zwolnienia akcji serca płodu po szczycie skurczu macicy mogą świadczyć o niebezpieczeństwie niedotlenienia płodu

Test bezstresowy (non stres) - zapis KTG w ciąży rejestrujący akcję serca płodu oraz ruchy płodu. Występowanie akceleracji w zapisie 20-30 minutowym, często towarzyszącym ruchom płodu lub dźwiękom dochodzącym z zewnątrz (test akustyczny) świadczy o dobrostanie płodu- test reaktywny.

Brak akceleracji oraz zawężenie oscylacji w zapisie KTG może być sygnałem ostrzegawczym i wymaga dalszej diagnostyki. Monitorowanie kardiotokograficzne wskazane jest w ciążach wysokiego ryzyka, zwłaszcza w ciąży po terminie, w nadciśnieniu tętniczym, wewnątrzmacicznym zatrzymaniem wzrostu płodu (IUGR), cukrzycy, cholestazie ciężarnych oraz chorobach nerek.

Wskazania do wykonania badania KTG:

 • Ciąża po terminie porodu
 • Nadciśnienie u ciężarnej
 • Obciążony wywiad położniczy
 • Choroby nerek u ciężarnej
 • Hypotrofia płodu
 • Subiektywne odczucie osłabionych lub gwałtownych ruchów płodu
 • Krwawienie z dróg rodnych
 • Ból brzucha u ciężarnej - z niewyjaśnionych przyczyn
 • Uraz mechaniczny brzucha u ciężarnej
 • Konflikt serologiczny

©2020 Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy

Pruszków ul. Szpitalna 45
Specjalista Ginekolog-Położnik Cezary Wołyński


ul. Modzelewskiego 37 lok U7
02-679 Warszawa