Kardiotokografia (KTG) – badanie wykonywane po 28 tygodniu ciąży polega na jednoczesnym zapisie czynności skurczowej macicy oraz akcji serca płodu. Prawidłowa akcja serca płodu waha się od 120 – 160 uderzeń (u./min)

Podstawowe pojęcia używane w KTG:

 • podstawowa częstość akcji serca płodu (linia podstawowa, „zerowa”)
 • oscylacja – wychylenia, sinusoida zapisu akcji serca
 • amplituda oscylacji – szerokość zapisu wstęgi akcji serca
 • częstość oscylacji (liczba przekroczeń linii zerowej)
 • akceleracje – krótkotrwałe przyśpieszenia akcji serca
 • deceleracje – krótkotrwałe zwolnienia akcji serca
 • tachykardia – długotrwałe przyśpieszenia akcji serca powyżej 160 u./min
 • bradykardia – długotrwałe zwolnienia akcji serca poniżej 120 u./min
 • deceleracje wczesne – zwolnienia akcji serca na szczycie skurczu macicy
 • deceleracje późne – zwolnienia akcji serca płodu po szczycie skurczu macicy mogą świadczyć o niebezpieczeństwie niedotlenienia płodu

Test bezstresowy (non stres) – zapis KTG w ciąży rejestrujący akcję serca płodu oraz ruchy płodu. Występowanie akceleracji w zapisie 20-30 minutowym, często towarzyszącym ruchom płodu lub dźwiękom dochodzącym z zewnątrz (test akustyczny) świadczy o dobrostanie płodu- test reaktywny.

Brak akceleracji oraz zawężenie oscylacji w zapisie KTG może być sygnałem ostrzegawczym i wymaga dalszej diagnostyki. Monitorowanie kardiotokograficzne wskazane jest w ciążach wysokiego ryzyka, zwłaszcza w ciąży po terminie, w nadciśnieniu tętniczym, wewnątrzmacicznym zatrzymaniem wzrostu płodu (IUGR), cukrzycy, cholestazie ciężarnych oraz chorobach nerek.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA KTG:

 • Ciąża po terminie porodu
 • Nadciśnienie u ciężarnej
 • Obciążony wywiad położniczy
 • Choroby nerek u ciężarnej
 • Hypotrofia płodu
 • Subiektywne odczucie osłabionych lub gwałtownych ruchów płodu
 • Krwawienie z dróg rodnych
 • Ból brzucha u ciężarnej – z niewyjaśnionych przyczyn
 • Uraz mechaniczny brzucha u ciężarnej
 • Konflikt serologiczny