Lekarz Ginekolog

Specjalista
Ginekolog-Położnik
Cezary Wołyński

Kardiotokografia w Pruszkowie

Informacje ogólne

KARDIOTOKOGRAFIA (KTG) – badanie polega na jednoczesnym zapisie czynności skurczowej macicy oraz akcji serca pod. Prawidłowa częstotliwo pracy serca pod wynosi 110-160 uderzeń. Badanie KTG wykonuje się od 37 tyg. Ciąży w trakcie każdej wizyty, a w przypadku. Ciąży wysokiego ryzyka odpowiednio wcześniej.

Podstawowe pojęcia używane w KTG:

Test bezstresowy (non stres) – zapis KTG w ciąży rejestrujący akcję serca płodu oraz ruchy płodu. Występowanie akceleracji w zapisie 20-30 minutowym, często towarzyszącym ruchom płodu lub dźwiękom dochodzącym z zewnątrz (test akustyczny) świadczy o dobrostanie płodu- test reaktywny.

Brak akceleracji oraz zawężenie oscylacji w zapisie KTG może być sygnałem ostrzegawczym i wymaga dalszej diagnostyki. Monitorowanie kardiotokograficzne wskazane jest w ciążach wysokiego ryzyka, zwłaszcza w ciąży po terminie, w nadciśnieniu tętniczym, wewnątrzmacicznym zatrzymaniem wzrostu płodu (IUGR), cukrzycy, cholestazie ciężarnych oraz chorobach nerek.

Wskazania do wykonania badania ktg: