Lekarz Ginekolog

Specjalista
Ginekolog-Położnik
Cezary Wołyński

Ultrasonografia w Pruszkowie

Informacje ogólne

Standard ultrasonograficznego badania położniczego obejmuje:

  1. Wykonanie trzech badań USG – przesiewowych w czasie ciąży:

2. W uzasadnionych przypadkach zalecane jest wykonanie badania USG przed 10 tygodniem ciąży.

Badanie USG do 10 tygodnia ciąży umożliwia uwidocznić lokalizację jaja płodowego, ocenić wiek ciąży, uwidocznić czynność serca płodu a tym samym stwierdzić prawidłowy lub patologiczny rozwój ciąży.

Szczegółowa ocena struktury jaja płodowego około 12-13 tygodnia ciąży obejmuje; liczbę zarodków w jamie macicy, ocena czynności serca płodu, pomiary biometryczne (długość siedzeniowo-ciemieniowa -CRL, wymiar dwuciemieniowy główki płodu – BPD), ocenę anatomii płodu, ocenę przezierności karkowej (NT) i kości nosowej (NB).

Ultrasonograficzna ocena rozwoju ciąży w 18 – 22 i po 30 tygodniu obejmuje: stwierdzenie liczby płodów, ich położenia i czynności serca. Biometria płodu; wymiar dwuciemieniowy (BPD), obwód główki (HC), obwód brzuszka (AC), długość kości udowej (FL) pozwalają ocenić w przybliżeniu masę płodu w gramach, a tym samym ocenić czy rozwój płodu jest prawidłowy czy nie.

Ocena budowy płodu; czaszka, mózgowie, kręgosłup, klatka piersiowa, i jej zawartość – serce (wielkość, położenie, obraz czterech jam częstość i miarowość), jama brzuszna (ciągłość powłok, żołądek, echogeniczność jelit), pęcherz moczowy, nerki, kończyny górne i dolne.

Ocena sznura pępowinowego (liczby naczyń) i łożyska (jego lokalizacji, budowy, dojrzałości wg. skali Grannuma) oraz objętości płynu owodniowego zamyka ultrasonograficzna ocenę rozwoju ciąży.

W uzasadnionych klinicznie przypadkach należy przeprowadzić ocenę szyjki macicy w badaniu głowicą przezpochwową.
Ocena rozwoju ciąży, rozwoju płodu, badania w kierunku wad płodu, badania dopplerowskie, ocena łożyska, AFI

Diagnostyka ciąży patologicznej, metoda przepływów – Doplera.