Lekarz Ginekolog

Specjalista
Ginekolog-Położnik
Cezary Wołyński

Prowadzenie ciąży i porodu w Pruszkowie

Informacje ogólne

Zdrowie człowieka kształtuje się od wczesnego okresu życia osobniczego, tak więc od prawidłowo przebiegającej ciąży i porodu zależy rozwój fizyczny i intelektualny dziecka.

Promocja zdrowych zachowań, propagowanie poradnictwa przedkoncepcyjnego, oraz systematyczne badania kontrolne w ciąży pozwalają zmniejszyć częstość zachorowań kobiet, obniżyć ryzyko powstawania wad i powikłań ciąży.

W optymalnych warunkach każda ciąża powinna być planowana i powstawać w czasie dobrego stanu zdrowia matki i ojca z wcześniejszym uwzględnieniem chorób dziedzicznych w rodzinie.
Zakres opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu wyznaczają rekomendacje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2003 r.
A oto one:

Termin badania: Do 10 tygodnia ciąży

Pożądane jest aby pierwsza wizyta odbyła się między 7 a 8 tygodniem ciąży

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

Badania obowiązkowe

Badania zalecane

Lekarz prowadzący powinien przedstawić ofertę wykonania badań w kierunku wad rozwojowych

Termin badania: 11 – 14 tydzień ciąży

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

Badania obowiązkowe

Badania zalecane

Termin badania: 15-20 tydzień ciąży

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

Badania obowiązkowe

Badania zalecane

Termin badania: 21 – 26 tydzień ciąży

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

Badania obowiązkowe

Badania zalecane

Termin badania: 27 – 32 tydzień ciąży

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

Badania obowiązkowe

Badania zalecane

Termin badania: 33 – 37 tydzień ciąży

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

Badania obowiązkowe

Badania zalecane

Termin badania: 38 – 39 tydzień ciąży

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

Badania obowiązkowe

Termin badania: Po 40 tygodniu ciąży

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

Badania obowiązkowe