• 11-14 tydz. ciąży – skrining wad płodu
  • 18-22 tydz. ciąży
  • 30 tydz. ciąży
  • ginekologiczna

Ultrasonografia 3D generuje trójwymiarowe obrazy płodu. Zaawansowana technika 4D pozwala na oglądanie ruchów płodu. Dzięki technice USG 4D/3D mamy możliwość przeprowadzenia dokładnego zbadania płodu, a przyszli rodzice otrzymują pierwsze zdjęcia i filmy swojego dziecka.

Badania Ultrasonograficzne przepradzam nowoczesnym aparatem Voluson 730 Expert firmy GE

W wyposażeniu aparatury znajduje się:

  • sonda brzuszna (umożliwia trójwymiarowe obrazowanie ciąży oraz narządów jamy brzusznej, służy także do badań ginekologicznych i urologicznych)
  • sonda TV- przezpochwowa służy do dokładnej analizy narządu rodnego oraz wczesnej ciąży 

Badanie usg ma szczególne zastosowanie w położnictwie. Ultrasonografia 3D/4D jest jedną z nowocześniejszych technik diagnostycznych.

Rodzice mogą po raz pierwszy zobaczyć dziecko, jego twarz, rączki, nóżki i jednocześnie śledzić jego ruchy, uśmiech, ziewanie, mrużenie oczu, płacz, ssanie paluszka itp. Po badaniu otrzymują płytę DVD z pierwszymi zdjęciami dziecka.

Różnica między badaniem 3D a konwencjonalnym badaniem USG (tzw. 2D):

Podstawową niedoskonałością klasycznego USG 2D jest to, że pozwala ona oceniać tylko jedną płaszczyznę obrazu. Obraz 2D, oparty wyłącznie na skali szarości – przejrzysty dla doświadczonego lekarza – dla laika jest zupełnie nieczytelny. Obraz ten daje wiele informacji klinicznych, jednak nie umożliwia wnikania w jego strukturę przestrzenną, nie daje możliwości tak precyzyjnej analizy anatomii płodu, poznania wyglądu dziecka i jego płci, jak nowa metoda 3D/4D.

Technika 3D/4D pozwala między innymi na dokładne, niemalże fotograficzne zobrazowanie twarzy. Obraz 3D jest wielopłaszczyznowy. W efekcie daje to trójwymiarowe zdjęcie dziecka. Obraz 4D pozwala śledzić ruchy dziecka: mimikę, poruszanie kończynami itp.

KORZYŚCI BADANIA 3D/4D

Poza bardzo realistycznym pokazaniem dziecka, usg pozwala także wykluczyć lub zdiagnozować jego wady rozwojowe. Precyzyjna ocena poszczególnych organów pozwala na ustalenie, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Wiele wad można zacząć leczyć jeszcze przed porodem, w łonie matki. Dlatego też, właściwie przeprowadzone badanie usg pozwala rodzicom oczekiwać narodzin dziecka z radością oraz spokojem.

Stosując metodę 3D/4D:

  • uzyskuje się bardzo szczegółowy, trójwymiarowy obraz, co zwiększa istotnie szanse wykrycia i precyzyjnej oceny różnorodnych wad rozwojowych i nieprawidłowości,
  • poznaje się długość, proporcje i ułożenie kończyn, dokładnie ocenia liczbę palców rąk i stóp oraz długość i kształt wszystkich kończyn (ocena kończyn w badaniu 2D jest zazwyczaj dość pobieżna),
  • widzi się mimikę, ruchy dziecka w łonie matki,
  • otrzymuje się wiele innych informacji, których uzyskanie przy pomocy usg 2D jest często niemożliwe,
  • po właściwie przeprowadzonym badaniu lekarz może być pewny swojej diagnozy.

Diagnostyka 3D/4D pozwala na bezpieczną, a jednocześnie bardzo precyzyjną ocenę ciąży.